Försvarsminister Peter Hultqvist träffade det nyvalda Pliktrådet

Publicerad

Fredagen den 31 maj träffade försvarsminister Peter Hultqvist de nyvalda ledamöterna i Pliktrådet. Ledamöterna är de första att väljas sedan regeringen beslutat att återaktivera grundutbildning med värnplikt.

De fem ledamöterna i Pliktrådet Julia Hjertén, Ben Solimanazavi, Malin Eidmann, Joel Kihlbert och Lisa Holmqvist tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist.
De fem ledamöterna i Pliktrådet Julia Hjertén, Ben Solimanaznavi, Malin Eidmann, Joel Kihlbert och Lisa Holmqvist tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

- Pliktrådet kommer att vara en viktig dialogpartner för mig som försvarsminister i det fortsatta arbetet med att utveckla grundutbildningen och i förlängningen vår militära förmåga. De värnpliktigas egna perspektiv är mycket värdefulla för att få en helhetsuppfattning om hur arbetet utvecklas, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Vid Värnpliktskongressen i april 2019 valdes fem ledamöter att under benämningen Pliktrådet fram till nästa kongress, företräda de totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Ledamöterna är de första att väljas sedan regeringen i mars 2017 beslutade att åter aktivera skyldigheten att genomgå mönstring och att genomföra grundutbildning med värnplikt.

Medinflytandet för totalförsvarspliktiga regleras i förordning (2019:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga, som beslutades av regeringen i december 2017. Varje år ska en kongress hållas med företrädare för de totalförsvarspliktiga och vid kongressen ska högst fem ombud väljas att företräda de totalförsvarspliktiga under det kommande året.

Syftet med medinflytande för totalförsvarspliktiga är att skapa goda utbildningsförhållanden, men också att ge totalförsvarspliktiga möjlighet att vara med och utveckla verksamheten.

Värnpliktskongressen är den funktion som hanterar inflytandet på central nivå och omfattar samtliga totalförsvarspliktiga, det vill säga såväl totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt som totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt. Samtliga militära grundutbildningsförband har under vintern utsett ombud genom direkta val på förbanden.