Högre kvalité på förskolor och språkundervisning på rådsmöte

Publicerad

När utbildnings- och ungdomsministrarna möts i Bryssel den 22 maj är kvalitet och språkundervisning i förskola och barnomsorg några av frågorna som ska diskuteras. Kultur- och idrottsministrarna möts den 23 maj och de ska bland annat diskutera kulturens roll för den unga kreativa generationen.

Utbildningsminister Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på mötet. Foto: EU-representationen

Utbildning och ungdomsfrågor

Ökade språkkunskaper

Ministrarna ska anta en rekommendation för att öka kvaliteten i språkundervisningen och språkinlärningen i grundskola och gymnasieskola, inklusive yrkesutbildning. Ökat samarbete ska göra att det blir lättare att utbyta erfarenheter av språkundervisning och språkinlärning mellan medlemsländerna.

Medlemsländerna uppmuntras att undersöka hur man kan stödja så många unga som möjligt att lära sig minst ett europeiskt språk utöver undervisningsspråket. Detta kan bland annat ske genom att studier utomlands och att använda digital teknik för samarbete mellan elever och lärare i olika länder.

Regeringen stödjer rekommendationen.

Hög kvalitet på barnomsorg

Ministrarna ska också anta rekommendationer som kan hjälpa medlemsländerna att förbättra tillgången till och kvaliteten på förskoleverksamhet och barnomsorg. Sannolikt kommer de att anta en rekommendation som föreslår rimliga kostnader för användarna, personalutbildning samt en läroplan för att tillgodose barnens behov och att förskolan arbetar med social inkludering.

Ungdomar och framtidens arbete

Ministrarna ska också anta rådsslutsatser för att ge unga oavsett bakgrund möjlighet att få arbete. Bland annat föreslås insatser för att motarbeta diskriminering.

Medlemsländerna uppmanas i slutsatserna att anpassa sina sociala trygghetssystem till förändringar på arbetsmarknaden och att ta särskild hänsyn till unga samt öka det sociala skyddet för unga arbetstagare. 

Regeringen stödjer rådsslutssatserna.

Kultur- och idrottsfrågor

När kultur- och idrottsministrarna träffas den 23 maj ska de diskutera kulturens roll för den unga kreativa generationen. Ministrarna ska också behandla hur tillgängligheten till idrott för personer med funktionsnedsättning ska öka.

Utbildningsminister Anna Ekström och statssekreterare Helene Öberg representerar Sverige på rådsmötet.

 

Producerat av EU-representationen

 

 

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om mötet på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrottsfrågor

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.