Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Libyen, Sahel och Östliga partnerskapet på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen i Libyen och Sahel är två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffar sina utrikesministerkollegor 13–14 maj. Utrikesministrarna kommer även att uppmärksamma att det Östliga partnerskapet bildades för tio år sedan.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Mogherini huvudsakligen kommentera situationen i Venezuela och Sudan.

Libyen

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera utvecklingen av situationen i Libyen som eskalerat militärt den senaste tiden.

Regeringen betonar vikten av att EU agerar enat och manar till ett omedelbart eldupphör, att parterna respekterar folkrätten och att FN får fullt stöd för en politisk lösning. Vidare understryker regeringen vikten av att kvinnor deltar i eventuella konfliktförebyggande åtgärder.

Sahel

Utrikesministrarna kommer också att behandla situationen i Sahel. Den 14 maj möts sedan utrikes- och försvarsministrarna från de 28 EU-länderna och fem Sahelländer (Burkina Faso, Mail, Mauretanien, Niger och Tchad) på ett gemensamt möte.

Regeringen anser att det är viktigt att EU tar ett helhetsgrepp för sitt engagemang i Sahel för att förbättra säkerhetsläget och förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna. På det gemensamma mötet kommer diskussionen att handla om utvecklingen i regionen och samarbetet mellan EU och de fem Sahelländerna.

Regeringen anser att det är viktigt att komma till rätta med grundorsakerna till instabiliteten i regionen och att arbeta med god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter och deltagande.

Östliga partnerskapet tio år

I år är det tio år sedan det Östliga partnerskapet bildades. Östliga partnerskapet är en del av EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll i att fördjupa EU:s relationer med sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus. I samband med mötet uppmärksammar utrikesministrarna det tioåriga samarbetet med ett ministermöte samt en konferens.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.