Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin tog emot Vitrysslands miljöminister

Publicerad

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin tog emot Vitrysslands miljöminister Andrej Chudyk den 22 maj 2019. Andrej Chudyk och en vitrysk delegation besökte Stockholm och Borlänge för att studera svenska erfarenheter av avfallshantering samt diskutera hållbar utveckling.

Isabella Lövin och Andrej Chudyk diskuterade de globala målen för hållbar utveckling, minskade CO2-utsläpp och förbättrad miljö runt Östersjön.

De båda ministrarna konstaterade att Sverige och Vitryssland har ett gott samarbete på miljöområdet som implementeras genom Sidas stöd till utvecklingsprojekt och civilsamhällsorganisationer i Vitryssland, samarbete inom strålskydd, Östliga partnerskap, E5P och andra instrument. Ministrarna var positiva till att Sida återupptar sin närvaro i Vitryssland och hoppades att det skulle stärka förutsättningarna för samarbetet kring globala målen för hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Isabella Lövin hoppades att Vitryssland kunde dra nytta av Sveriges erfarenheter under besöket, och underströk att höga miljökrav och brett och inkluderande samarbete med miljöorganisationer, lokalbefolkningen och näringslivet har varit särskilt viktiga för Sveriges framgångar på miljöområdet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.