Pesco och samarbetet mellan EU och Nato på försvarsministrarnas möte

Publicerad

Pesco, EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, och samarbetet mellan EU och Nato var två av frågorna som försvarsminister Peter Hultqvist diskuterade med sina ministerkollegor när de möttes i Bryssel 14 maj.

Pesco, EU:s permanent strukturerade samarbete om försvar

– En av våra viktigaste prioriteringar inom Pesco är möjligheten för våra strategiska partners utanför EU att delta i samarbetet. Det är också viktigt att även svenska företag med utländskt ägande, från exempelvis USA, kan delta på samma premisser som företag med ägare i EU. Jag betonade detta idag och fick medhåll från flera andra medlemsländer, sade försvarsminister Peter Hultqvist efter mötet.

På mötet diskuterade försvarsministrarna EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, Pesco. I Pesco-samarbetet har EU-länderna arbetat med att utveckla unionens operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter sedan det skapades i december 2017.

EU-Natosamarbetet

Försvarsministrarna inledde mötet med att diskutera samarbetet mellan EU och Nato. I diskussionen var fokus på samarbetet runt hybridfrågor.

Försvarsminister Peter Hultqvist representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.