Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Rundabordssamtal om Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och reformeringen av Arbetsförmedlingen

Publicerad

Den 3 och 4 juni kommer två rundabordssamtal att äga rum om Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och reformeringen av Arbetsförmedlingen. Syftet är bland annat att Regeringskansliet ska få in synpunkter på slutbetänkandet som kan vara av värde för det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen.

Den 30 januari i år överlämnade Arbetsmarknadsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Innehållet i den sakpolitiska överenskommelse som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna träffade i januari i år, berör en stor del av utredningens förslag. Det är därför i nuläget inte aktuellt med en remittering av hela slutbetänkandet. Arbetsmarknadsdepartementet inbjuder istället till rundabordssamtal om Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och reformeringen av Arbetsförmedlingen. Samtalen är avgränsade till utvalda delar av slutbetänkandet. Områden som särskilt berörs är tjänster i extern regi, användning av utbildningsinsatser och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Den del av slutbetänkandet som rör en samlad kompetensförsörjningspolitik kommer inte att behandlas på rundabordssamtalen utan hanteras separat. Arbetsmarknadsdepartementet återkommer med formerna för detta.

Syftet med samtalen är att Regeringskansliet dels ska få in synpunkter på Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande som kan vara av värde för det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen, dels ska få kunskap om vilka frågor som olika intressenter anser är mest angelägna för det fortsatta reformarbetet. Arbetsmarknadspolitikens gränsytor mot andra områden och Arbetsförmedlingens behov av samverkan med andra aktörer som kommuner, andra statliga myndigheter, organisationer och företag är särskilt i fokus.

Rundabordssamtalen kommer att ledas av Annica Dahl, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.