Artikel från Utrikesdepartementet

Ungdomars engagemang i utvecklingsfrågor på rådsmöte

Publicerad

Sahelregionen, klimat och att inkludera ungdomar i Agenda 2030-arbetet är några frågor på dagordningen när ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson träffar sina ministerkollegor den 16 maj.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ett av mötesrummen i Europabyggnaden. Foto: Europeiska unionens råd

Agenda 2030 och klimatfrågorna

Mötet inleds med en diskussion om hur EU kan använda FN:s högnivåmöten under 2019 för att driva Agenda 2030 och klimatfrågorna framåt.

Regeringen ser FN:s högnivåmöten om finansiering av utvecklingsfrågorna som en möjlighet för EU att stärka det multilaterala samarbetet.

Ungdomar och utveckling i Agenda 2030

På mötet ska ministrarna diskutera hur ungdomar kan inkluderas och aktivt delta i arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Regeringen välkomnar att ungdomar engageras i genomförandet av Agenda 2030 men poängterar att det är viktigt att få en jämn könsfördelning och att minoriteter uppmuntras att delta. 

Stärkt samarbete i Sahel

Frågan om EU:s engagemang Sahelregionen i Afrika kommer att diskuteras utifrån ett utvecklingsperspektiv på mötet  

Det finns stora behov i Sahel när det gäller utvecklingssamarbete och humanitära insatser.

Regeringen tycker att det är bra med en diskussion om Sahel. Regeringen vill särskilt lyfta kopplingen mellan klimat och säkerhet och kvinnors lika rättigheter och deltagande.

Andra perspektiv kring Sahel diskuterades även av utrikesministrarna 13 maj och av det gemensamma utrikes- och försvarsministermötet 14 maj.

Ministrarna ska också diskutera utvecklingsfrågorna inom ramen för EU:s långtidsbudget för 2021-2027.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson representerar Sverige på mötet.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s råd för utvecklingsfrågor

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.