Artikel från Näringsdepartementet

Uppföljning och mätbara mål i fokus på möte om EU:s jordbrukspolitik

Publicerad

Hur ska EU:s gemensamma jordbrukspolitik se ut efter 2020 och hur ska EU kunna följa upp att medlemsländerna verkligen når målen? Det var några av de frågor som EU:s jordbruksministrar diskuterade den 14 maj.

Per Callenberg, statssekreterare, näringsdepartementet
Statssekreterare Per Callenberg företrädde Sverige på ministerrådsmötet den 14 maj. Foto: EU-representationen

Mer resultatorienterad jordbrukspolitik

På mötet i jordbruks- och fiskerådet fortsatte jordbruksministrarna att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik.  I juni förra året presenterade EU-kommissionen ett förslag till en reform av jordbrukspolitiken. Kommissionen föreslår bland annat att medlemsländerna ska ta ett större ansvar för hur de ska genomföra och följa upp jordbrukspolitiken. Uppföljningen går ut på att kontrollera om de uppsatta målen har uppnåtts genom att medlemslandet mäter ett antal indikatorer. Indikatorerna ska sedan rapporteras in till EU-kommissionen.

­– Förslaget om en mer resultatorienterad politik är bra, men fler frågor återstår att lösa ut innan vi kan besluta om ett nytt system. Uppföljningen måste exempelvis kunna utföras på ett enkelt och effektivt sätt, säger statssekreterare Per Callenberg som representerade Sverige på mötet.

Jordbrukspolitiken och klimatet

Senast 2020 ska EU ta fram en långsiktig klimatstrategi som ska skickas in till FN. EU-kommissionen har tagit fram ett förslag och på mötet den 14 maj behandlade jordbruksministrarna jordbrukspolitikens koppling till klimatstrategin.

– Regeringen stödjer en ökad miljö- och klimatambition i den gemensamma jordbrukspolitiken. För att jordbruket ska kunna ställa om är det viktigt att utveckla nya innovativa lösningar, säger Per Callenberg.

Han pekar också på att åtgärder måste göras i samspråk med lantbrukarna.

– En ökad klimatambition är inte möjlig om inte lantbrukarna är delaktiga i utvecklingen. De åtgärder som nu beslutas måste vara samhällsekonomiskt effektiva och relevanta för jordbrukarna, säger statssekreterare Per Callenberg som representerade Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.