Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Departementsskrivelse om etableringsjobb skickas ut på remiss

Publicerad

Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut en departementsskrivelse på remiss som innehåller lagförslag i syfte att skapa förutsättningar för att införa etableringsjobb. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Förslagen som lämnas i departementsskrivelsen avser möjliggöra såväl parternas förslag om etableringsjobb som överenskommelsen om etableringsjobb mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i januariavtalet. Enligt januariavtalet ska etableringsjobben utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag. Arbetet med en sådan utvidgning pågår inom Regeringskansliet.

Förslagen i promemorian gäller skatterätten, de sociala trygghetssystemen, uppgiftsskyldigheter för arbetsgivare och partsorganisationer, informationsutbyte mellan myndigheter, samt generella regleringar om utbetalning, kontroll och personuppgiftsbehandling inom arbetsmarknadspolitiken.

Remisstiden för departementsskrivelsen går ut 23 september och lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Vad är etableringsjobb?

Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten. Etableringsjobb skiljer sig från dagens befintliga subventionerade anställningar på så sätt att staten subventionerar anställningen genom att betala en ersättning direkt till individen, istället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren och sedan får en ersättning för en del av lönen från staten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.