Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Diskriminering och säte för den europeiska arbetsmyndigheten på EU-möte

Publicerad

Förbud mot diskriminering och beslut om var den europeiska arbetsmyndigheten ska ha sitt säte var några av de frågor som EU-ländernas ministrar för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård diskuterade i Luxemburg den 13–14 juni.

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson företrädde Sverige på rådsmötet den 13 juni.

  Foto: EU-representationen

 • Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen

  Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen företrädde Sverige på rådsmötet 13 juni.

  Foto: EU-representationen

 • Socialminister Lena Hallengren

  Socialminister Lena Hallengren företrädde Sverige på rådsmötet den 14 juni.

  Foto: EU-representationen

Förbud mot diskriminering

Ordförandeskapet redogjorde för läget i förhandlingarna om direktivet om förbud mot diskriminering på grund av religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Syftet med förslaget är att få ett likvärdigt skydd i hela EU.

- För mig har det varit oerhört viktigt att lyfta antidiskrimineringsdirektivet, och det är viktigt att vi tar steg framåt för att stärka skyddet mot diskriminering inom EU. Det är frågor som Sverige kommer att fortsätta att lyfta, sade jämställdhetsminister samt minister för arbetet mot diskriminering och segregation, sade Åsa Lindhagen efter mötet

Europeiska arbetsmyndigheten

I marginalen av rådsmötet röstade medlemsländerna om sätet för europeiska arbetsmyndigheten. Cypern, Bulgarien, Lettland och Slovakien kandiderade i omröstningen. Redan efter första omröstningen stod det klart att Slovakien vunnit.

- Jag är väldigt positiv till den nya myndigheten och jag tror att det en viktig aktör för att få rättvisa konkurrensvillkor, för att företag inte ska utkonkurreras, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson efter mötet.

Rättsakten för att inrätta myndigheten antogs också på rådsmötet. Till följd av läget i riksdagen röstade Sverige nej till inrättandet.

Antimikrobiell resistens

Rådet antog slutsatser för att stötta arbetet med att bekämpa antimikrobiell resistens. Rådsslutsatserna innehåller bland uppmaningar om att arbeta för att begränsa försäljningen av antibiotika utan recept och att sätta mål för minskad användning av antibiotika.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, jämställdhetsminister samt minister för arbetet mot diskriminering och segregation och socialminister Lena Hallengren företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård 13-14 juni

Mer om arbetet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård (Epsco)

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.