Energiministrar ska fatta beslut om energisystemens framtid

Publicerad · Uppdaterad

När EU:s energiministrar träffas i Luxemburg den 25 juni står energisystem i fokus. Ministrarna avser att besluta om rådsslutsatser om framtiden för energisystemen.

Statssekreterare Stefan de Toro i Luxemburg.
Statssekreterare Sebastian de Toro representerar Sverige på mötet i Luxemburg. Foto: EU-representationen

Beslut om energisystemens framtid

Begreppet energisystem beskriver en energicykel som består av energiproduktion, distribution och användning av energi.

I förslaget till rådsslutsatser betonar medlemsländerna att det är viktigt att medlemsstaterna antar ambitiösa energi- och klimatplaner. Energinätens betydelse för omställningen lyfts fram och behovet av innovation, utveckling och integration av ny teknik på marknaden. Rådsslutsatserna handlar också om hur olika sektorer ska integreras med varandra för att förbättra energisystemen, liksom digitaliseringens bidrag till det. Regeringen hade önskat att slutsatserna i en högre grad fokuserat på EU-kommissionen förslag om en klimatstrategi för EU och de långsiktiga utmaningar som följer av ett mål om netto nollutsläpp till 2050. Regeringen kan dock ställa sig bakom rådsslutsatserna.

Nationella energi- och klimatplaner

EU:s medlemsstater ska ha tagit fram sina första utkast till nationella integrerade energi- och klimatplaner för perioden 2021–2030. EU-kommissionen har analyserat medlemsstaternas planer och deras bidrag till de gemensamma EU-mål för förnybar energi och energieffektivitet.

EU-kommissionen offentliggjorde utvärderingen den 18 juni 2019. Vid energirådsmötet kommer kommissionen att presentera utvärderingen för ministrarna. Frågan ska sedan diskuteras vidare på energirådet i september.

Statssekreterare Sebastian de Toro representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet 25 juni i energirådet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i energirådet