Försvarsministern deltog i Natomöten, möte i koalitionen mot terrornätverket ISIS och möte i Framework Nations Concept-format

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i två Natomöten, ett möte i koalitionen mot terrornätverket ISIS (D-ISIS), samt ett möte i Framework Nations Concept-format i Bryssel den 26–27 juni. I samband med mötena höll försvarsministern även bilaterala samtal med Frankrikes och Georgiens försvarsministrar.

Utsikt över mötessalen.
Nato-mötet i Bryssel den 26–27 juni. Foto: Nato

Sverige deltog som partnerland tillsammans med Finland och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i ett Natomöte om hur den snabba teknikutvecklingen på olika områden påverkar länderna och organisationerna, och hur man kan arbeta gemensamt för att hantera detta. Därtill deltog Sverige i ett möte om Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan. Sveriges bidrag till RSM omfattar bland annat rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Koalitionen mot terrornätverket ISIL

Sverige medverkade också i ett möte i koalitionen mot terrornätverket ISIS (D-ISIS). Diskussionen handlade bland annat om hur arbetet med att bekämpa ISIS framskrider. Sverige deltar i koalitionen mot ISIS sedan 2014.

–  Vårt bidrag till koalitionen är oerhört viktigt i kampen mot ISIS. Jag informerade mötet om att regeringen för närvarande arbetar med ett nytt förslag till riksdagen om att förlänga bidraget för 2020. Jag lyfte också fram Sveriges breda engagemang för Irak, som omfattar både civilt och militärt stöd.

Informellt möte om Framework Nations Concept

Sverige deltog även i ett informellt försvarsministermöte i FNC-format (Framework Nations Concept) med syfte att diskutera nuläget och framtida utvecklingen av FNC-ländernas militära förmågeutveckling.

–  Utgångspunkten för Sveriges deltagande i FNC är att höja den nationella försvarsförmågan genom multinationellt samarbete. Under mötet välkomnade jag den tredje framstegsrapporten, samt betonade vikten av att skapa synergier mellan FNC och EU:s fördjupade militära samarbete Pesco.

FNC leds av Tyskland och består av ett tjugotal länder, och rymmer en rad olika projekt inom olika områden som exempelvis fältsjukvård, CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen), civil-militär samverkan och logistik. Samarbetet innebär inga bindande åtaganden men ger Sverige möjlighet att delta i projekt som kan gagna utvecklingen av den svenska försvarsförmågan.