Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Frågan om likabehandling på ministrarnas dagordning

Publicerad

Förbud mot diskriminering och antimikrobiell resistens står på dagordningen när EU-ländernas ministrar för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård träffas i Luxemburg den 13–14 juni. De ska också diskutera den europeiska planeringsterminen. I marginalen av mötet väntas ministrarna också besluta om sätet för europeiska arbetsmyndigheten, ELA.

Mötesrum i rådsbyggnaden i Luxemburg
Mötesrum i rådsbyggnaden i Luxemburg Foto: EU-representationen

Förbud mot diskriminering

I juli 2008 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv med förbud mot diskriminering på grund av religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Förslaget gäller alla personer i fråga om bland annat socialt skydd, utbildning och tillgång till varor och tjänster. Syftet med förslaget är att få ett likvärdigt skydd i hela EU.

På mötet kommer ordförandeskapet redogöra för läget i förhandlingarna.

För att direktivet ska antas krävs enhällighet. Ett antal länder blockerar förslaget men förhandlingarna fortsätter på tjänstemannanivå.

Planeringsterminen

Ministrarna ska diskutera genomförandet av medlemsländernas sysselsättningspolitik inom den europeiska planeringsterminen. Diskussionerna är förberedande inför Europeiska rådet den 20–21 juni.

Den europeiska planeringsterminen är en årlig samordning av flera politikområden, bland annat sysselsättningspolitiken.

Planeringsterminen behandlas horisontellt på flera olika rådsmöten i juni. Ministrarna för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård förväntas godkänna sysselsättningsdelarna den 8 juli.

Antimikrobiell resistens

Det rumänska ordförandeskapet anordnade ett ministermöte om antimikrobiell resistens den 1 mars 2019 som utmynnade i ett utkast till rådsslutsatser. Frågan har därefter förhandlats på tjänstemannanivå och en preliminär överenskommelse har nåtts.

Rådsslutsatserna understryker behovet av nationella handlingsplaner, att begränsa försäljningen av antibiotika utan recept och att sätta mål för minskad användning av antibiotika.

Regeringen prioriterar arbetet mot antimikrobiell resistens och står bakom rådsslutsatserna.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och socialminister Lena Hallengren företräder Sverige på mötet.

 

Publicerat av EU-representationen

 

 

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet om sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

Mer om mötet om sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvårdsfrågor

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård (Epsco)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.