Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

ILO antog konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Publicerad

Under ILO:s internationella arbetskonferens den 10 juni – 21 juni slutförhandlades och antogs en konvention och rekommendation om våld och trakasserier i arbetslivet. Sverige var pådrivande för att konventionen röstades igenom på konferensen.

Sverige välkomnar en diskussion om våld och trakasserier i arbetslivet och är positiva till att ILO nu antagit en standard om saken.

- Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och metoo-rörelsen har visat på behovet av en nolltolerans mot våld och trakasserier. Sverige välkomnar ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Konventionen fokuserar på våld och trakasserier i arbetslivet men inkluderar även våld i hemmet som påverkar arbetslivet. Den omfattar skrivningar om våld och trakasserier som utövas av tredje part, exempelvis kunder eller brukare. Konventionen innefattar även olika åtgärder för att förebygga och sätta stopp för våld och trakasserier i arbetslivet. Social dialog lyfts som en viktig del för att komma till rätta med problemen och åstadkomma förändring.

Nästa steg

Konventionen och rekommendationen är nu accepterad och antagen av ILO:s internationella arbetskonferens. Det innebär att konventionen är accepterad av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare.

Nästa steg är att Sverige och andra medlemsländer ska överväga ratifikation av konventionen.

Fakta ILO

Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO verkar för att främja sysselsättning och goda arbetsvillkor samt värna fackliga fri- och rättigheter och stärka samarbetet mellan oberoende arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. ILO är unikt genom att det leds av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. ILO grundades 1919. Organisationen har 187 medlemsstateter och mottog Nobels fredspris 1969.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.