Artikel från Finansdepartementet

Med anledning av felaktig återgivelse i media om bensinskatten

Publicerad

I den intervju som återges i Aftonbladet idag anges att finansminister Magdalena Andersson är säker på att bensinskatten kommer att höjas igen. Det är felaktigt.

På frågan om bensinskatten kommer att höjas har finansministern svarat: ”Vi kommer att genomföra en grön skatteväxling på 15 miljarder, hur den kommer se ut, det vet vi inte än, det kommer vi att diskutera."

Regeringspartierna har ännu inte inlett förhandlingarna med C och L om hur den gröna skatteväxlingen ska genomföras enligt januariavtalet.

Finansministern har begärt en rättelse.