Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Ministrar i dialog med funktionshindersrörelsen om aktuella frågor

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren lyfte aktuella frågor inom funktionshinderspolitiken när hon träffade Funktionshindersdelegationen den 4 juni. Vid mötet medverkade även utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 • Tre kvinnor sitter vid ett bord och talar

  Utbildningsminister Anna Ekström, socialminister Lena Hallengren och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Catrin Aleby/ Regeringskansliet

 • Två kvinnor sitter vid ett bord och talar.

  Utbildningsminister Anna Ekström och socialminister Lena Hallengren.

  Foto: Catrin Aleby/Regeringskansliet

 • Fyra kvinnor står och talar med varandra.

  Dialog mellan representanter från Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT), Funktionsrätt Sverige, socialminister Lena Hallengren och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Catrin Aleby/Regeringskansliet

Lena Hallengren berättade bland annat om regeringens lagrådsremiss som handlar om ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lämnades till lagrådet 29 maj. I den föreslås att behov av hjälp med andning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt LSS.  Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

– Förslaget att införa andning som ett grundläggande behov avser framför allt att förbättra berörda barns möjligheter att kunna bo kvar hemma och därmed inte riskera långa vårdtider på sjukhus. Det avser också förbättra familjer och anhörigas möjligheter att förena arbete med familjeliv, säger Lena Hallengren.

Utbildningsminister Anna Ekström talade om aktuella frågor på utbildningsområdet, som bland annat handlade om tillgänglig utbildning för alla och tidiga stödinsatser.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lyfte aktuella frågor inom arbetsmarknadspolitiken bland annat arbetsmarknadsläget för personer med funktionsnedsättning.

 

Funktionshindersdelegationen

Sedan 2001 är funktionshindersdelegationen regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren. Funktionshinderdelegationen består av representanter från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika och Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT) samt representanter från Regeringskansliet. Delegationen träffas vanligtvis fyra gånger per år. Nästa möte är den 24 september.