Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Norra gruppen höll försvarsministermöte i Berlin

Publicerad

Försvarsministrarna i det säkerhets- och försvarspolitiska forumet Norra gruppen möttes i Berlin den 25 juni. Vid mötet diskuterades bland annat kommunikation kring gemensamma övningar, militär rörlighet och säkerhet i norra Atlanten.

Peter Hultqvist och Ursula von der Leyen i rum mede flaggor i bakgrunden.
Försvarsminister Peter Hultqvist träffade sin tyska kollega Ursula von der Leyen i Berlin. Foto: Per Thöresson / Regeringskansliet

Strategisk kommunikation var en av frågorna som diskuterades under mötet. Frågan har varit återkommande de senaste mötena i forumet och handlar bland annat om gemensamt språkbruk, tydlighet mot tredjeland samt strategier för att bemöta desinformation. Även strategisk kommunikation i samband med övningsverksamhet berördes.

–  Norra gruppen är ett strategiskt viktigt samarbete för Sverige och är ett komplement till andra militära samarbeten med nära parters i norra Europa som Sverige har. Vi diskuterade flera gemensamma försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar. Det är viktigt att samarbetet fortlöper för att gemensamt kunna möta dom bättre, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Under mötet togs också Nordatlantens alltmer strategiska läge upp, liksom det pågående arbetet med att underlätta militär rörlighet mellan länderna. Även Kina var ett av ämnena som diskuterades.
Norra gruppen omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Värd för mötet i Berlin var den tyske försvarsministern Ursula von der Leyen. Under andra halvåret 2019 innehar Sverige ordförandeskapet i Norra gruppen.