Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Regeringens arbete efter #metoo – nolltolerans mot sexuella trakasserier inom all utbildning

Publicerad

Hösten 2017 präglades av #metoo. Kraften i de personliga berättelserna synliggjorde behovet av att förändra strukturerna. Med anledning av #metoo gav regeringen Skolverket 50 miljoner kronor för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och skolans arbete mot sexuella trakasserier. Regeringen gav också Universitets- och högskolerådet i uppdrag att synliggöra lärosätens arbete för att förebygga sexuella trakasserier. Regeringen följer nu upp dessa insatser.

Den 30 november 2017 bjöd regeringen in till ett möte som handlade om #metoo och skolan. Möten hölls också med aktörer inom högskolesektorn.

På uppföljningsmötet den 18 juni 2019 visades en film med bland annat exempel på pågående och genomförda insatser efter regeringens satsning på utbildningsområdet.

– Många av vittnesmålen i #metoo beskrev övergrepp och kränkningar som aldrig ska tolereras i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen svarade bland annat med att ge Skolverket 50 miljoner kronor i extra medel för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och skolans arbete mot sexuella trakasserier. Skolverket fördelade 30 miljoner kronor till ett drygt 50-tal aktörer i civilsamhället som på olika sätt stöttar skolans arbete med frågorna. Skolverket kan nu också erbjuda skolan att använda det digitala självskattningsverktyget Koll på arbetet mot sexuella trakasserier.

– Genom att arbeta tillsammans med myndigheter och civilsamhället kan vi nå den långsiktighet som behövs i frågorna, säger Anna Ekström.

– Svensk högskola och forskning håller världsklass men på detta område finns det fortfarande mer att göra. Attityder och förhållningssätt tar tid att förändra. Vi behöver kontinuerligt arbeta med att synliggöra och bekämpa förtryck och trakasserier. Därför kommer regeringen att hålla i och fortsätta att arbeta för ett svenskt utbildningssystem fritt från sexuella trakasserier, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

UHR fick 2018 i uppdrag att synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier samt lärosätenas arbete när de fått kännedom om misstänkta sexuella trakasserier. Regeringen har också gett universitet och högskolor i uppdrag att synliggöra sitt förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier. Flera universitet och högskolor har tagit egna initiativ för att arbeta mot sexuella trakasserier genom bland annat forskningsprojekt.

Se fler filmer från pågående och genomförda insatser efter regeringens satsningar med anledning av #metoo på Regeringskansliets Youtubekanal

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.