Artikel från Näringsdepartementet

Sammanhållningspolitik i fokus på allmänna rådet

Publicerad

På allmänna rådets möte den 25 juni handlade det om EU:s sammanhållningspolitik efter 2020. Ministrarna diskuterade bland annat kommande utmaningar i de olika program som ingår i sammanhållningspolitiken.

Möteslokal i rådsbyggnaden i Luxemburg.
Energiministrarna träffas den 25 juni i Luxemburg. Foto: Europeiska unionen

EU:s sammanhållningspolitik

I maj förra året föreslog EU-kommissionen hur sammanhållningspolitiken för 2021–2027 ska se ut och finansieras. Sammanhållningspolitikens syfte är att, genom olika program, minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU.

Ministerrådet har delvis enats om sin ståndpunkt kring EU-kommissionens förslag och ska nu inleda förhandlingar med Europaparlamentet. Det som ministerrådet ännu inte har enats om handlar bland annat om hur mycket pengar totalt som ska gå till sammanhållningspolitiken. De diskussionerna förs nu inom ramen för EU:s långtidsbudget.

På allmänna rådets möte den 25 juni tog ministrarna del av en framstegsrapport, de diskuterade sedan kommande utmaningar och svårigheter i de olika program som ingår i sammanhållningspolitiken. Ministrarna diskuterade också länken mellan EU:s sammanhållningspolitik och den nuvarande europeiska terminen.

Regeringen vill hålla nere budgeten

Den svenska regeringens övergripande position är att budgeten för sammanhållningspolitiken bör minskas väsentligt. EU-kommissionen vill modernisera sammanhållningspolitiken, vilket regeringen tycker är bra. Regeringen anser dock att betydligt mer kan göras för att minska utgifterna, koncentrera insatserna och förenkla genomförandet.

Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i allmänna rådet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.