Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

UD publicerar 18 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Publicerad

Regeringen publicerar återkommande landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för de länder där Sverige har permanent närvaro. Den 18 juni lanserade Margot Wallström 18 uppdaterade rapporter om situationen i Asien och Oceanien.

Detta sker vid rundabordssamtal med inbjudna representanter från myndigheter, akademin och civilsamhället med särskilt fokus på demokrati. Rapporterna är ett viktigt verktyg för att främja demokrati och rättsstatens principer globalt. Rapporterna ska bidra till öppenhet och transparens i grundläggande frågor om utrikes- och säkerhetspolitik.        

– En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de mänskliga rättigheterna liksom rättsstatens principer. Jag ser fram emot att diskutera förutsättningarna för en demokratisk utveckling i Asienregionen tillsammans med de inbjudna aktörerna. Våra rapporter är viktiga redskap i en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Även i Asien kan vi se sådana tendenser, säger utrikesminister Margot Wallström.

De nya rapporterna avser följande länder: Afghanistan, Australien, Bangladesh, Filippinerna, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Malaysia, Myanmar, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sydkorea, Thailand, Vietnam.

 

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.