Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Beslut om vikarierande generaldirektör för FRA

Publicerad

Regeringen har vid dagens regeringssammanträde beslutat att överdirektören Charlotta Gustafsson ska vikariera som generaldirektör och chef för Försvarets radioanstalt, FRA.

Charlotta Gustafsson ska vikariera som generaldirektör och chef för FRA från och med den 1 augusti 2019 tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör tillträder sin anställning.