Innehållet publicerades under perioden

-

Fortsatt fördjupning av försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland

Publicerad

Fortsatt fördjupning av det bilaterala försvarssamarbetet och säkerhetsläget i Östersjöregionen stod på agendan när försvarsminister Peter Hultqvist stod värd för ett första officiellt möte med Finlands nye försvarsminister Antti Kaikkonen.

 • Hultqvist och Kaikkonen går bredvid varandra på gårdsplanen utanför KArlbergs slott. Svenska flaggan syns i bakgrunden.

  Peter Hultqvist tog emot Finlands nye försvarsminister Antti Kaikkonen på Karlbergs slott den 1 juli.

  Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen står på trappan till Karlbergs slott.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen på trappan till Karlbergs slott.

  Foto: Toni Eriksson /Regeringskansliet

 • Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Antti Kaikkonen inspekterar hedersvakten vid Karlbergs slott.

  Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Antti Kaikkonen inspekterar hedersvakten vid Karlbergs slott.

  Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

Mötet på Karlberg var det första officiella mötet mellan försvarsministrarna. Det fördjupade försvarssamarbetet med Finland har fortsatt en särställning i svensk försvars- och säkerhetspolitik. En viktig utgångspunkt i samarbetet är att Sverige och Finland har ett gemensamt intresse av att verka för stabilitet och förutsägbarhet i vår del av Europa. Genom att utveckla militär förmåga att agera gemensamt minskar risken för militära incidenter.

– Försvarssamarbetet med Finland är högt prioriterat och långtgående. Det är av stor vikt för säkerheten i Östersjöregionen. Genom vårt fördjupade samarbete skapar vi en gemensam förståelse och förmåga att hantera det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde. Det är ett tydligt bidrag till samarbetet med andra nära partnerländer i regionen och i våra transatlantiska relationer, säger Peter Hultqvist.

Det bilaterala försvarssamarbetet har fördjupats systematiskt under flera år och ska utvecklas ytterligare. Ett mycket långtgående och omfattande övningssamarbete och gemensam operationsplanering är några exempel. En viktig målsättning med försvarssamarbetet är att Sverige och Finland gemensamt ska kunna agera för att möta situationer i olika scenarier och konfliktnivåer, även i kris och krig. Försvarsdepartementet arbetar också med att fram ett lagförslag om snabbare beslutsförfarande med syfte att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet.

Den finska försvarsministern betonade att det är viktigt att samarbetet fördjupas inom alla de delområden som nämns i det samförståndsavtal om försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige som undertecknades i juli förra året. Syftet med samförståndsavtalet är att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland.

Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen tillträdde den 6 juni 2019. Han representerar Centerpartiet och har bland annat varit ordförande i den finska riksdagens utrikesutskott samt ordförande i partiets riksdagsgrupp. 

Högupplösta bilder i Regeringskansliets bildbank