Fyra offensiva samverkansprogram – en av frågorna på regeringens pressfika

Publicerad

Efter dagens regeringssammanträde presenterade närvarande statsråd tagna beslut och andra aktuella ämnen på den traditionella sommarfikan med journalister. Nyheterna som presenterades i dag handlade om en lansering av fyra offensiva samverkansprogram, förslag på att utöka byggnadsarean för komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter, hur utvecklingsländer ska kunna exportera mer till Sverige och att Sverige stärker det internationella arbetet mot människohandel och prostitution.

  • Ministrarna sitter vid ett bord

    Anders Ygeman, Ibrahim Baylan, Margot Wallström, Per Bolund och Ann Linde under regeringens traditionella sommarfika.

    Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Utrikesminister Margot Wallström intervjuas av journalist

    – Prostitution och människohandel är tätt förknippat. Det här är en typ av slaveri, och vi måste använda alla medel vi har för att bekämpa det. För mig är detta högt prioriterat, säger utrikesminister Margot Wallström.

    Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Sverige stärker det internationella arbetet mot människohandel och prostitution

Tidigare i år lanserade Sverige och Frankrike ett gemensamt initiativ om att bekämpa människohandel och prostitution. En utgångspunkt för det är att sprida erfarenheter av vår sexköpslagstiftning, som är baserad på samma princip. För att realisera detta tar Sverige nu ytterligare tre steg för att stärka vårt internationella arbete mot människohandel och prostitution

Pressmeddelande: Sverige stärker det internationella arbetet mot människohandel och prostitution

Regeringen föreslår 30 kvadratmeters bostadshus utan bygglov

Regeringen vill utöka den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter från den 1 mars 2020. Det föreslås i en lagrådsremiss som beslutades i dag.

Pressmeddelande:  Regeringen föreslår 30 kvadratmeters bostadshus utan bygglov 

Regeringen lanserar fyra offensiva samverkansprogram

Regeringen lanserar fyra samverkansprogram för mandatperioden 2019-2022 för att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. Samverkansprogrammen bygger på målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna.

Pressmeddelande: Regeringen lanserar fyra offensiva samverkansprogram

Regeringen motsätter sig EU-kommissionens kritik mot svensk elnätsreglering

Regeringen delar inte EU-kommissionens bedömning att den svenska elnätsregleringen strider mot EU:s elmarknadsdirektiv. Det skriver regeringen i dag till EU-kommissionen. Regleringen syftar till att främja investeringar och säkerställa rimliga elnätsavgifter för elkonsumenterna.

Pressmeddelande: Regeringen motsätter sig EU-kommissionens kritik mot svensk elnätsreglering 

Satsning på att hjälpa utvecklingsländer exportera till Sverige

Regeringen arbetar för att fler länder ska kunna bli ekonomiskt självständiga och växa sig starka. Genom att underlätta för utvecklingsländer att handla med omvärlden skapas fler jobb och fattigdom kan bekämpas.

Pressmeddelande: Satsning på att hjälpa utvecklingsländer exportera till Sverige 

Om regeringens pressfika

Under sommaren träffar närvarande statsråd media efter veckans regeringssammanträde för att redovisa regeringsbeslut och aktuella frågor.

Presskontakter

Statsrådens presskontakter den 22-28 juli.