Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Iran, Irak och Centralafrikanska republiken på utrikesministermöte

Publicerad

Utrikesministrarna kommer att diskutera situationen i Iran och de ökade spänningarna mellan landet och USA på mötet i utrikesrådet den 15 juli. Irak och Centralafrikanska republiken står också på agendan när utrikesminister Margot Wallström träffar sina kollegor i Bryssel.

Aktuella frågor

EU:s höga representant Federica Mogherini inleder mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Mogherini kommentera Ukraina, Sudan och situationen i Venezuela.

Iran

Utrikesministrarna inleder mötet med att ta upp situationen i Iran och de ökade spänningarna mellan Iran och USA samt hur EU ska kunna arbeta för att förhindra att Iran lämnar den kärntekniska överenskommelsen JCPOA.

De ökade spänningarna mellan Iran och USA är oroande anser regeringen som vill att EU fortsatt ska arbeta för att förhindra att Iran lämnar den kärntekniska överenskommelsen JCPOA. Överenskommelsen är viktig för att värna stabiliteten i regionen och för internationell fred och säkerhet.

Regeringen anser också att situationen för mänskliga rättigheter är fortsatt oroande i landet och att EU måste fortsätta markera mot Iran och verka för förändring. Konkret handlar det om dödsstraff, begränsningar av yttrande- och pressfrihet, diskriminering av kvinnor och bristande respekt för minoriteter.

Irak

Utrikesministrarna kommer också diskutera EU:s engagemang i Irak. Sannolikt kommer de att anta slutsatser.

Regeringen vill att EU stärker engagemanget i Irak eftersom EU har en viktig roll att fylla som partner till Irak i arbetet för hållbar fred och demokrati. Att utkräva ansvar för brott som begåtts under konflikter är till exempel en nyckelfråga för fred och försoning. Regeringen arbetar också för att EU engagerar sig för att öka kvinnors inflytande.

Centralafrikanska republiken

Situationen i Centralafrikanska republiken efter fredsavtalet i februari står också på utrikesministrarnas agenda.

Regeringen välkomnar regeringsombildningen i landet och vill att EU, tillsammans med FN och Afrikanska unionen, sätter press på parterna att upprätthålla avtalet, avstår från våld och arbetar för demokratiska val 2020/2021.

Möte med Moldaviens utrikesminister

Avslutningsvis har utrikesministrarna en informell lunch med Moldaviens utrikesminister Nicu Popescu.

Regeringen ser positivt på den moldaviska regeringens ambition att fortsätta reformarbetet i linje med agendan i associationsavtalet. Det är viktigt att EU stöttar Moldavien, men även att det är tydligt för den moldaviska befolkningen att EU förväntar sig synliga resultat som kommer befolkningen till godo.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Finländska ordförandeskapet

Mer om mötet i utrikesrådet 15 juli

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.