Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Iran och migration på utrikesministermöte

Publicerad

EU-ländernas utrikesministrar diskuterade situationen i Iran och de ökade spänningarna mellan Iran och USA på mötet i EU:S utrikesråd. Migration, Irak och Centralafrikanska republiken stod också på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina kollegor i Bryssel den 15 juli.

Iran

- Det fanns stor samsyn kring vikten av att uppmana Iran att inte bryta kärnavtalet JCPOA, det skulle skada deras sak. Samtidigt är vi kritiska mot USA som har dragit sig ur avtalet. JCPOA gäller dock fortfarande och vi är rädda om det här avtalet eftersom det har förhindrat Iran från att skaffa sig kärnvapen. Vi menar att avtalet fortsatt är väldigt viktigt, särskilt i det besvärliga och spända läge som råder. Vi måste använda alla diplomatiska verktyg i vår verktygslåda nu för att försöka förhindra ytterligare eskalering av konflikten, sade utrikesminister Margot Wallström efter mötet.

Utrikesministrarna inledde mötet med att ta upp situationen i Iran och de ökade spänningarna mellan Iran och USA. De diskuterade även hur EU ska kunna arbeta för att förhindra att Iran lämnar den kärntekniska överenskommelsen JCPOA.

Irak och Centralafrikanska republiken

Utrikesministrarna diskuterade också EU:s engagemang i Irak samt situationen i Centralafrikanska republiken efter fredsavtalet i februari.
I slutsatser om Irak upprepar EU sitt fasta stöd för Irak och framhåller betydelsen av Iraks ansvar för landets interna politiska och ekonomiska reformprocesser. Slutsatserna understryker EU:s fortsatta engagemang för at bevara det irakiska samhällets multietniska och multireligiösa karaktär.

Externa aspekter på migration

Avslutningsvis behandlade utrikesministrarna migration. De noterade att det behövs mer resurser, framför allt för EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltog i EU:s utrikesråd 15 juli. - Det fanns stor samsyn kring vikten av att uppmana Iran att inte bryta kärnavtalet JCPOA, det skulle skada deras sak. Samtidigt är vi kritiska mot USA som har dragit sig ur avtalet. JCPOA gäller dock fortfarande och vi är rädda om det här avtalet eftersom det har förhindrat Iran från att skaffa sig kärnvapen, sade Margot Wallström i samband med mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Finländska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 15 juli

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.