Artikel från Statsrådsberedningen

Rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget på EU-ministermöte

Publicerad

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina EU-ministerkollegor den 18 juli ska de diskutera EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer. EU-ministrarna ska även ta upp EU:s strategiska agenda för de kommande fem åren.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på EU:s ministerråd för allmänna frågor 18 juli. EU:s långsiktiga budgetram och EU-kommissionens underkännande av Polens pensionering av domare genom att ändra pensionsåldern är två av frågorna på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s långtidsbudget

Stats- och regeringscheferna beslutade på ett möte i Europeiska rådet den 20 juni att finska ordförandeskapet ska arbeta vidare med innehållet i den så kallade förhandlingsboxen i förhandlingarna om EU:s långsiktiga budgetram under hösten. EU-ledarna ska återkomma till frågan på Europeiska rådet i oktober, och då med siktet inställt på att nå en överenskommelse innan åtets slut.

På mötet kommer EU-ministrarna att få information om det finska ordförandeskapets planering för höstens arbete med EU:s långtidsbudget.

Finska ordförandeskapets prioriteringar

Finlands ordförandeskap presenterar arbetsprogrammet med prioriteringarna för arbetet i rådet under hösten 2019. Prioriteringarna är att stärka EU:s gemensamma värden och rättsstatens principer, en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, EU som global klimatledare samt att säkerställa säkerhet för medborgare.

Strategiska agendan 2019 – 2024

På mötet i Europeiska rådet 20–21 juni beslutade stats- och regeringscheferna om en strategisk agenda för EU för de kommande fem åren. Huvudpunkterna i den strategiska agendan är att
• skydda medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter
• utveckla en stark och kraftfull ekonomisk grund
• bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
• främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang.

På mötet ska EU-ministrarna diskutera hur den strategiska agendan ska genomföras. Prioriteringarna blir vägledande för EU-institutionernas arbete de kommande fem åren.

Rättsstatens principer i Polen

Nyligen underkände EU-domstolen Polens beslut att pensionera en mängd domare genom att ändra pensionsåldern. På mötet kommer EU-kommissionen att informera EU-ministrarna om situationen i Polen efter domen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 la fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

EU-kommissionen kommer eventuellt informera EU-ministrarna om ett kommande meddelande om att ytterligare stärka rättsstatens principer i EU.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning till mötet i allmänna rådet 18 juli

Mer om allmänna rådets möte 18 julii

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Mer om förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021-2027

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.