Artikel från Statsrådsberedningen

Samordningskansli för Liberalerna inrättas i Regeringskansliet

Publicerad

Ett samordningskansli för Liberalerna inrättas den 15 augusti i Regeringskansliet. Kansliet kommer att bestå av fem stycken medarbetare från Liberalerna och arbeta med genomförandet av januariavtalet.

Som en del i arbetet med genomförandet av den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det så kallade januariavtalet, inrättas ett samordningskansli för Liberalerna i Statsrådsberedningen. Kansliet kommer att bestå av totalt fem anställda från Liberalerna och ha som uppgift att arbeta med genomförandet av januariavtalet.

Kansliet påbörjar sitt arbete den 15 augusti. Det kommer att verka under den tid som januariavtalet består, dock längst till utgången av innevarande mandatperiod.