Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Satsning på skola och arbetsmarknad i fokus på regeringens pressfika

Publicerad

Ett gemensamt europeiskt yrkesklassificeringsregister, satsning på språkutveckling i förskolan och förstärkning av det civila försvaret. Det var några av de beslut på veckans regeringssammanträde som närvarande statsråd redogjorde för under den traditionella pressfikan med journalister på torsdagen.

 • Ylva Johansson, Anna Ekström, Hans Dahlgren, Jennie Nilsson och Mikael Damberg sätter sig vid ett bord på en gård.

  Efter dagens regeringssammanträde höll arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, utbildningsminister Anna Ekström, EU-minister Hans Dahlgren, landsbygdsminister Jennie Nilsson och inrikesminister Mikael Damberg den traditionsenliga pressfikan med journalister.

  Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

 • Ylva Johansson sitter vid ett bord och pratar.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

 • Mikael Damberg och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sitter vid ett bord på en gård. Damberg pratar.

  Inrikesminister Mikael Damberg och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

 • Hans Dahlgren sitter på en gård med en buske bakom ryggen.

  EU-minister Hans Dahlgren.

  Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

 • Utbildningsminister Anna Ekström och inrikesminister Mikael Damberg sitter vid ett bord på en gård.

  Utbildningsminister Anna Ekström och inrikesminister Mikael Damberg.

  Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

 • Jennie Nilsson och Hans Dahlgren sitter på en gård med en buske bakom.

  Landsbygds­minister Jennie Nilsson och EU-minister Hans Dahlgren

  Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

Regeringen hade efter veckans regeringssammanträde årets första pressfika med journalister. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som ledde regeringssammanträdet, berättade tillsammans med de andra närvarande statsråden om några av de beslut regeringen fattat. 

Arbetsförmedlingen ska anpassa svensk yrkesklassificering till det europeiska

I EU finns ett gemensamt nätverk för både privata och offentliga arbetsförmedlingar som fungerar som platsbank för lediga jobb i hela EU. Ett problem har varit att definitionen av olika yrken och kompetenser ser olika ut i olika länder. För att underlätta och öka rörligheten inom den europeiska arbetsmarknaden har EU-kommissionen antagit en europeisk definition av kompetenser, kvalifikationer och yrken (ESCO). Regeringen har fattat beslut om att Arbetsförmedlingen ska anpassa den svenska yrkesklassificeringen till det europeiska.

– En gemensam benämning av kompetenser, kvalifikationer och yrken inom EU kan underlätta för svenskar som vill arbeta i andra EU-länder och hjälpa oss här i Sverige att hitta personal till våra bristyrken, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Pressmeddelande: Kartläggning av kompetenser, kvalifikationer och yrken för ökad rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden

Förskolan får nytt statsbidrag för bättre språkutveckling

Regeringen beslutade att införa ett nytt statsbidrag för att stärka och stimulera språkutvecklingen i svenska. I år tillförs 100 miljoner kronor för ändamålet. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna

– Förskolan har stor betydelse för barns språkutveckling, särskilt för de barn som inte pratar svenska hemma. Genom att stärka det språkutvecklande arbetet i förskolan kan barn få mer jämlika förutsättningar inför skolstarten, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Pressmeddelande: Nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Det civila försvaret ska förstärkas

Tjugo bevakningsansvariga myndigheter får i uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. I fokus för uppdraget står energiförsörjning, transporter, livsmedelsförsörjning, dricksvattenförsörjning, ordning och säkerhet, finansiell beredskap samt elektroniska kommunikationer och post.

– Regeringen har beslutat att ge tjugo bevakningsansvariga myndigheter i uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. Vi måste säkerställa att befolkningen skyddas, att viktiga samhällsfunktioner fungerar och att Försvarsmakten får stöd så att de kan möta ett väpnat angrepp, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Pressmeddelande: Nu utreds den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Regeringen vill se obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger

Sverige är ett steg närmare att införa obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll. Regeringen ger nu Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan om nationella bestämmelser till EU-kommissionen.

– För att vi som konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val är det en grundläggande förutsättning att vi får tillgång till pålitlig och lättillgänglig information – såväl i butiken som på restaurangen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ges i enlighet med den sakpolitiska överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Pressmeddelande: Regeringen vill se obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger

Tidigare generaladvokaten Nils Wahl utses till ny svensk domare vid EU-domstolen

Vid gårdagens regeringskonferens beslutade medlemsstaternas regeringar att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen, berättade EU-minister Hans Dahlgren.

Nils Wahl är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet och har tidigare arbetat som domare i Europeiska unionens tribunal och som generaladvokat vid EU-domstolen.

Pressmeddelande: Tidigare generaladvokaten Nils Wahl utses till ny svensk domare vid EU-domstolen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.