Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Straffrätt för hedersbrott ses över – en av frågorna på regeringens pressfika

Publicerad

Straffrätten för hedersbrott ska ses över, staten ska ge ut gröna obligationer samt tydligare etiska regler och skärpta straff vid forskning på människor. Det var några av veckans regeringsbeslut som presenterades på den traditionella pressfikan med journalister på torsdagen.

 • Morgan Johansson, Jennie Nilsson och Per Bolund sitter vid viktofoner på ett bord.

  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson höll i dagens pressfika med regeringen.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Jennie Nilsson intervjuas

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson berättade att uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet har förlängts.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Ibrahim Baylan skrattar

  Näringsminister Ibrahim Baylan presenterade en satsning på besöksnäringen.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Statsråden sitter vid ett bord på innergården. Journalisterna sitter på bänkar framför.

  På dagens pressfika deltog statsråden Morgan Johansson, Ibrahim Baylan, Jennie Nilsson, Per Bolund, Matilda Ernkrans och Peter Eriksson.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

På torsdagens pressfika med regeringen redogjorde justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och de andra närvarande statsråden för några av de beslut regeringen fattat på dagens regeringssammanträde.

Ett särskilt hedersbrott ska utredas

Regeringen har i dag beslutat om direktiv för att se över straffrätten när det gäller så kallade hedersbrott. Det handlar bland annat om att det bör införas en särskild brottsrubricering. Riksåklagaren Petra Lundh har utsetts till särskild utredare.

Pressmeddelande: Ett särskilt hedersbrott ska utredas

Tydligare etiska regler och skärpta straff vid forskning på människor

Etikprövningslagen syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Dagens regelverk behöver förtydligas och regeringen har därför tillsatt en utredning som har sett över etikprövningslagen, dess tillämpningar samt vilka straff som ska ges vid överträdelse. Nu har regeringen beslutat en lagrådsremiss med förslag så att otydligheter i lagen kan åtgärdas och straffen skärpas.

Pressmeddelande: Tydligare etiska regler och skärpta straff vid forskning på människor

Staten ska ge ut gröna obligationer senast 2020

Regeringen beslutade i dag att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att senast 2020 genomföra en emission av gröna obligationer, det vill säga obligationer som finansierar utgiftsposter i budgeten som går till hållbara investeringar och projekt. Emissionen ska främja den svenska marknaden för gröna obligationer och är en del av regeringens arbete i omställningen mot hållbar utveckling.

Pressmeddelande: Staten ska ge ut gröna obligationer senast 2020

Förlängt uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet

Regeringen har idag beslutat att förlänga uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå. Förlängningen av uppdraget syftar till att ge fördjupad information om hur vattensituationen utvecklas för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.

Pressmeddelande: Förlängt uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet

Översyn av reglerna om gode män och förvaltare

Regeringen har i dag beslutat direktiv till en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas.

Pressmeddelande: Översyn av reglerna om gode män och förvaltare

Regeringen satsar på besöksnäringen

Regeringen avsätter fem miljoner kronor för att stärka Tillväxtverkets arbete för en konkurrenskraftig svensk besöksnäring. För medlen ska Tillväxtverket undersöka hur besöksnäring och industri bättre kan samverka samt genomföra insatser som syftar till att förenkla för företagen i besöksnäringen.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på besöksnäringen

Ökade ambitioner i svenskt klimatarbete

På pressfikat presenterade också Peter Eriksson, minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete, att Sverige har för avsikt att redan i år ingå fyraåriga avtal om upp till ca 1 miljard kronor sammanlagt till Anpassningsfonden och till fonden för de minst utvecklade länderna (ca 500 miljoner kronor per organisation). Detta ökar Sveriges ambitioner i klimatarbetet samtidigt som vi bidrar till effektivitet och förutsägbarhet i vårt klimatstöd.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Om regeringens pressfika

Under sommaren träffar närvarande statsråd media efter veckans regeringssammanträde för att redovisa för regeringsbeslut och aktuella frågor.

Presskontakter

Statsrådens presskontakter den 15-21 juli.

Regeringskansliets bildbank