Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Sverige och FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling 2019

Publicerad

Forumet anordnas i New York 9-19 juli och i år ligger fokus på att minskad ojämlikhet och ökad inkludering i samhällen runt om i världen.

Foto: FN

Den första veckan görs en tematisk granskning av en uppsättning mål och den andra veckan ligger fokus på de länder som presenterar sina frivilliga nationella rapporter. Andra veckan inkluderar även ett ministersegment.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll leder den svenska delegationen som även inkluderar statssekreterare Eva Svedling vid miljödepartementet och kabinettsekreterare Annika Söder vid utrikesdepartementet. I den svenska delegationen ingår även representanter från myndigheter, näringslivet, civilsamhället och akademin. Sverige har även en särskild ungdomsrepresentant med i delegationen.

Den uppsättning mål som särskilt granskas vid forumet 2019 är:

Mål 4 - God utbildning för alla,
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
Mål 10 - Minskad ojämlikhet,
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna,
Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen 
Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Klicka på länkarna för mer information om Sveriges huvudbudskap för de mål som särskilt granskas i år. Mål 17 behandlas varje år.

Genvägar

Mer information om forumet finns på FN:s webbplats.