Sysselsättning och socialpolitik på ministermöte i Bryssel

Publicerad

När EU-ländernas social- och sysselsättningsministrar möttes 8 juli stod EU:s långsiktiga strategi för en klimatneutral ekonomi och vissa delar av den så kallade europeiska terminen på dagordningen. På initiativ av det nyligen tillträdda finska ordförandeskapet debatterade också ministrarna välfärdsekonomi.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s ministerråd för sysselsättning och sociala frågor möttes i Bryssel 8 juli. På mötet debatterades välfärdsekonomi och sysselsättning med koppling till omställning till klimatneutral ekonomi. Ministrarna godkände också delar av de så kallade landspecifika rekommendationerna. Foto: Europeiska unionens råd

Planeringsterminens rekommendationer

Ministrarna godkände de delar som handlar om sysselsättnings- och socialpolitik i de landspecifika rekommendationerna till medlemsländerna. Rekommendationerna är en del av den årligt återkommande europiska planeringsterminen.

2019 är terminen inriktad på att identifiera och prioritera behov av investeringar i medlemsländerna. I år får Sverige tre rekommendationer:
• Den första rekommendationen är oförändrad från 2018 och innehåller förslag på hur hushållens skuldsättning kan minska.
• Den andra rekommendationen handlar om att investera i utbildning och kompetens samt att behålla investeringar i transportsektorn och inom forskning och innovation.
• Den tredje rekommendationen handlar om att se till att regelverket för penningtvätt efterlevs.

Klimatneutral ekonomi

EU-kommissionens meddelande En ren jord åt alla – En europeisk vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi, har debatterats vid flera ministerråd med olika inriktningar. Social- och sysselsättningsrådet, Epsco, var det sista i raden av ministerråd att ha en riktlinjedebatt om meddelandet. I rådet var fokus på samspelet mellan klimat och sysselsättning och att omställningen till klimatneutralitet har potential att skapa nya arbetstillfällen.

På initiativ av finska ordförandeskapet hade ministrarna också en riktlinjedebatt på temat välfärdsekonomi. Ministrarna diskuterade  samverkan mellan ekonomisk tillväxt och satsningar på människors välmående.

Ambassadör Åsa Webber företrädde Sverige på rådsmötet.

 

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om mötet i Epscorådet 8 juli

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om EU:s långsiktiga klimatstrategi