Danmarks försvarsminister besökte Sverige

Publicerad

Danmarks nya försvarsminister Trine Bramsen besökte Sverige den 30 augusti. Peter Hultqvist tog emot under en ceremoni på Kastellholmen i Stockholm. Ministrarna diskuterade bilateralt försvarssamarbete, det säkerhetspolitiska läget i norra Europa, internationella operationer och andra aktuella försvarspolitiska frågor av gemensamt intresse.

 • Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Trine Bramsen vid kastellet på Kastellholmen, flankerade av hedersvakt och musikkår. I bakgrunden den röda byggnaden med den tretungade flaggan i topp.

  Peter Hultqvist tog emot sin danska kollega Trine Bramsen under en ceremoni på Kastellholmen i Stockholm den 30 augusti.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Den danska och svenske försvarsministern framför hedersvakten på borggården på Kastellet.

  Den danska och svenske försvarsministern framför hedersvakten.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Peter Hultqvist och Trine Bramsen blickar ut från taket på Kastellet.

  Peter Hultqvist och Trine Bramsen blickar ut från taket på Kastellet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sverige och Danmark skrev i januari 2016 under ett samförståndsavtal på försvarsområdet. Sedan dess arbetar den danska och svenska försvarsmakten med att implementera avtalet som syftar till att fördjupa det bilaterala försvarssamarbetet avseende flyg- och marinstridskrafter, bl.a. genom ökad tillgång till respektive lands luftrum. Ett fördjupat svensk-danskt samarbete stärker det nationella försvaret och förmågan att genomföra operationer i närområdet.

Under mötet diskuterades även internationella samarbeten, bland annat initiativ inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, gemensamt deltagande i det brittiskledda JEF (Joint Expeditionary Force) samt samarbete inom ramen för internationella insatser. På agendan stod också ländernas nationella försvarspolitiska inriktningar under den kommande femårsperioden.

Joint Expeditionary Force

JEF (Joint Expeditionary Force) är ett brittisklett ramverk som utöver Storbritannien omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna. Vid behov ska styrkan kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats. JEF kan omfatta förband från samtliga stridskrafter. Förbandsenheter väljs och tillförs beroende på vilken insats som ska genomföras. De deltagande nationerna beslutar från fall till fall om och hur de vill delta i en insats. Sverige gick med i JEF sommaren 2017.