Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Lettlands försvarsminister besökte Sverige

Publicerad

Den 14 augusti 2019 besökte Lettlands försvarsminister Artis Pabriks försvarsminister Peter Hultqvist på Karlbergs slott. Under besöket diskuterades bland annat försvarssamarbetet mellan länderna och ländernas försvarspolitik.

Peter Hultqvist och den lettiske försvarsministern Artis Pabriks vid hedersvakten på Karlberg.
Försvarsminister Peter Hultqvist och Lettlands försvarsminister Artis Pabriks vid hedersvakten på Karlbergs slott. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Sverige för en nära dialog med Lettland inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och samarbetar bland annat genom övningsverksamhet och erfarenhetsutbyte. Sverige och Lettland samarbetar också inom försvarsmaterielområdet inom ramen för de samköpsavtal som finns etablerade med de baltiska länderna.

Under mötet i Stockholm diskuterades bland annat säkerhetssituationen i norra Europa samt samarbeten i olika multilaterala fora som EU, övningsverksamhet inom Nato, det brittiskledda JEF-samarbetet (Joint Expeditionary Force) där både Sverige och Lettland deltar och och arbetet i Norra gruppen och försvarssamarbetet som Sverige och de övriga nordiska länderna har med de baltiska länderna.

Fler bilder från besöket