Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringens arbete mot osund konkurrens ger resultat

Publicerad

Mellan 2018 och 2020 har Arbetsmiljöverket ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Detta arbete ger resultat. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson summerade resultaten hittills av regeringsuppdraget för journalister på regeringens sommarfika idag.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade för journalister på regeringens sommarfika om resultaten av regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Bredvid satt Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade för journalister på regeringens sommarfika om resultaten av regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Bredvid satt Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Under 2018 genomfördes drygt 1 100 myndighetsgemensamma kontroller, främst i branscherna transport, magasinering, hotell, restaurang, reparation av fordon och handel. Under 2019 har hittills drygt 970 kontroller genomförts, där byggsektorn och skönhetsindustrin varit särskilda prioriterade områden.

– Arbetet mot osund konkurrens är oerhört viktigt och ett prioriterat område för regeringen. Företag med fusk som affärsidé har ingen plats på svensk arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

För Arbetsmiljöverkets del resulterade de myndighetsgemensamma kontrollerna under 2018 i 367 inspektionsmeddelanden, 102 underrättelser, 120 beslut om föreläggande och förbud samt 134 registrerade sanktionsavgifter.

Exempel på kontroller och resultat

En kontroll som genomfördes i år leddes av Europol. Insatsen riktades mot nagelsalonger och hade som särskilt fokus att motverka arbetskraftsexploatering. Totalt kontrollerades 121 företag och 396 personer. Tre av fyra salonger hade brister i arbetsmiljön, en tredjedel fick förbud att fortsätta verksamheten och nästan hälften av de kontrollerade arbetsställena fick sanktionsavgifter. Efter kontrollen gjorde polisen en anmälan om koppleri och en anmälan om människoexploatering. Ett tiotal brott rörande arbetsgivare som har personal utan svenskt arbetstillstånd upptäcktes.

Regeringens uppdrag

Regeringen har uppdragit åt åtta myndigheter att tillsammans under 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. För uppdraget har regeringen avsatt 18 miljoner kronor per år.

De myndigheter som deltar i myndighetssamverkan mot osund konkurrens är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.