Statssekreteraren deltog på EU:s informella försvarsministermöte i Helsingfors

Publicerad

Statssekreterare Jan-Olof Lind deltog den 28–29 augusti vid EU:s informella försvarsministermöte i Helsingfors. Mötet leddes av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini och bland annat diskuterades klimatfrågor, ökat maritimt samarbete och artificiell intelligens.

  • Gruppbild med alla nationella företrädare.

    EU:s informella försvarsministermöte i Helsingfors.

    Foto: Jarno Kuusinen/Prime Minister's Office, Finland

  • Statssekreterare Jan-Olof Lind och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen.

    Statssekreterare Jan-Olof Lind och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen.

    Foto: Jarno Kuusinen/Prime Minister's Office, Finland

Två gånger per år träffas EU:s försvarsministrar vid informella försvarsministermöten som det nya ordförandelandet i Europeiska unionens råd står värd för. Den 28–29 augusti träffas därmed EU:s försvarsministrar i Helsingfors. Till mötet i Helsingfors var också Natos biträdande generalsekreterare Rose Gottemoeller och FN:s chef för fredsbevarande insatser Jean-Pierre Lacroix inbjudna.

Under arbetssessionerna diskuterades klimat, säkerhet och försvar liksom koordinerat samarbete på det marina området. Det hölls också en session på mötet om artificiell intelligens (AI) och ny teknik där ministrarna tillsammans med inbjudna representanter från EU:s Global Tech panel diskuterade utmaningar och möjligheter utifrån en försvars- och säkerhetspolitisk kontext.

Mötet avslutades den 29 augusti med en gemensam arbetslunch tillsammans med EU:s utrikesministrar för diskussion kring lärdomar från de scenariobaserade diskussionerna bland EU:s justitie- och inrikesministrar i juli om hybridhot.

Finlands ordförandeskap

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC