Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på EU-ministermöte

Publicerad

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer är två av frågorna på agendan när Hans Dahlgren träffar sina EU-ministerkollegor den 16 september i Bryssel. EU-ministrarna ska även förbereda mötet i Europeiska rådet.

Hams Dahlgren svarar på frågor från media.
EU-minister representerar Sverige på mötet i Bryssel den 16 september. Foto: EU-representationen

EU:s långtidsbudget

På mötet kommer EU-ministrarna att få information om hur det finska ordförandeskapet kommer att lägga upp arbetet med EU:s långtidsbudget under hösten samt återrapportera från resultatet av samtalen mellan ordförandeskapet och varje enskild medlemsstat under de senaste veckorna.

Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera långtidsbudgeten i oktober, med sikte på att nå en överenskommelse innan årets slut.

Rättsstatens principer i EU

EU-ministrarna kommer även att debattera hur rättsstatsprincipen ska hanteras i EU.

Inför sommarens sista möte i allmänna rådet presenterade EU-kommissionen ett meddelande med en åtgärdsplan för att stärka rättsstatens principer i EU. Planen är uppdelad i tre delar: rättsstatskultur, förebyggande arbete och snabba reaktioner när principen överträds.

Regeringen ser med oro på utvecklingen inom rättsstatsområdet i flera EU-länder och välkomnar därför debatten och EU-kommissionens åtgärdsplan.

Rättsstatens principer i Ungern

I september 2018 röstade Europaparlamentet för ett förslag som innebär att parlamentet uppmanade rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

Under mötet kommer en utfrågning att äga rum för att ge en genomlysning av läget i Ungern.

Regeringen är oroad av utvecklingen i Ungern och välkomnar utfrågningen. Respekten för EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete inom EU och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 17–18 oktober

EU-ministrarna ska också förbereda Europeiska rådets oktobermöte då stats- och regeringscheferna sannolikt kommer at ta upp EU:s långtidsbudget, externa relationer och brexit.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Finska ordförandeskapet

Om rådet för allmänna frågor

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.