Artikel från Finansdepartementet

Fördelning av välfärdsmiljarderna utifrån flyktingmottagande

Publicerad

Här redovisas fördelningen för 2020 av de tre välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som fördelas utifrån flyktingmottagande.

Fördelningen baseras på antalet asylsökande 2 september 2019 och antalet nyanlända kommunmottagna mellan januari 2015 och augusti 2019. Från och med 2021 kommer samtliga 10 välfärdsmiljarder fördelas per invånare via den kommunalekonomiska utjämningen.

Fördelning till landstingen för 2020.pdf

Fördelning till kommuner för 2020.pdf

Fördelningen fastställs formellt av regeringen efter att riksdagen behandlat budgetpropositionen för 2020.

Bakgrund

Våren 2016 presenterade regeringen en permanent satsning på resurstillskott till kommuner och landsting med 10 miljarder kronor från och med 2017, välfärdsmiljarderna. Förslag om detta lämnades i budgetpropositionen för 2017.