Forskningsministrar diskuterar hållbar tillväxt

Publicerad

På vilka sätt ska forskning och innovation bidra till en hållbar tillväxt inom EU? Denna fråga står i fokus den 27 september när forskningsminister Matilda Ernkrans möter sina EU-kollegor i Bryssel.

Forskningsminister Matilda Ernkrans sitter vid ett bord.
Forskningsminister Matilda Ernkrans representerar Sverige på mötet i Bryssel. Foto: EU-representationen

Strategi för hållbar tillväxt

Inför mötena i konkurrenskraftsrådet den 26–27 september har det finska ordförandeskapet tagit fram en vision för en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Diskussionen den 27 september tar avstamp i visionen och ska fokusera på hur forskningen ska kunna bidra till en hållbar tillväxt.

Europeisk forskning har en central roll

Regeringen anser att forskning och innovation har en central roll för att driva utvecklingen mot en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Till exempel har Horisont Europa, det kommande ramprogrammet för forskning och innovation, en struktur och inriktning som kan främja utvecklingen. Dessutom kan utvecklingen av det Europeiska forskningsområdet (ERA) bidra till hållbar tillväxt genom fri rörlighet av kunskap och forskare. Regeringen anser även att forskningsinfrastrukturer samt utvecklingen av rymdteknik är av stor vikt.

Synergier med andra program

Ministerrådet är nu mitt uppe i förhandlingar om hur EU:s budget ska fördelas för 2021–2027. Parallellt diskuterar också ministerrådet hur EU kan uppnå synergier mellan olika program och hur man undviker överlappning. De program som, enligt EU-kommissionen, kan skapa synergier med programmet Horisont Europa är bland annat Erasmus, strukturfonderna, ett digitalt Europa, Invest EU och Kreativa Europa. Forskningsministrarna kommer under mötet att diskutera dessa möjliga synergieffekter med Horisont Europa.

Forskningsminister Matilda Ernkrans representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Finska ordförandeskapet

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.