Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Finland

Publicerad

Bilateralt möte med den finske försvarsministern Antti Kaikkonen, besök på EU:s center för hybridhot i Helsingfors och deltagande vid Kouvola Security Conference stod på programmet under försvarsminister Peter Hultqvists tvådagarsbesök i Finland 12–13 september.

  • Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen tittar ut över en sjö

    Försvarsminister Peter Hultqvist träffade Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen i Sandhamn i Helsingfors.

    Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

  • Peter Hultqvist står i en talarstol och talar till en publik

    Försvarsminister Peter Hultqvist talade på säkerhetskonferensen i Kouvola

    Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Peter Hultqvist träffade sin finske kollega Antti Kaikkonen under ett möte i Helsingfors den 12 september. Fokus för samtalen var vidareutvecklingen av det bilaterala försvarssamarbetet. Även andra aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor av gemensamt intresse diskuterades, bland annat försvarsmateriel- och insatsrelaterade frågor.

I samband med besöket i Finland besökte Peter Hultqvist också centret för hybridhot i Helsingfors. Hybridcentret etablerades i oktober 2017 och har på kort tid blivit en framträdande aktör inom området. Verksamheten är fokuserad på dialog mellan centrets tjugotal medlemsländer, EU och Nato, forskning inom hybrida hot samt analys av västerländska demokratiers sårbarhet mot hybridhot.

Den 13 september deltog Peter Hultqvist tillsammans med den finske försvarsministern vid en säkerhetspolitisk konferens i staden Kouvola. Vid konferensen diskuterades bland svensk respektive finsk försvars- och säkerhetspolitik, aktuella säkerhetsutmaningar i Östersjöregionen och hanteringen av hybridhot.