Innehållet publicerades under perioden

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Fortsatta satsningar för att förebygga brottslighet i arbetslivet

Publicerad

Regeringen föreslår att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ökas med 5 miljoner kronor för fler inspektioner som ska förebygga fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Under 2018 genomförde Arbetsmiljöverket drygt 1 100 myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Kontrollerna resulterade under 2018 i 367 inspektionsmeddelanden, 102 underrättelser, 120 beslut om förläggande och förbud samt 134 registrerade sanktionsavgifter.

Fram till och med juli i år har Arbetsmiljöverket genomfört 970 kontroller. Inspektionsverksamheten är ett effektivt sätt att åstadkomma förändring eftersom den kan bidra till en högre grad av regelefterlevnad.

Därför vill regeringen fortsätta att satsa på Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet mot osund konkurrens och för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Regeringen förslår därför i budgetpropositionen för 2020 att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjs permanent med 5 miljoner kronor per år. En förstärkning av Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet bidrar också till att förebygga dödsolyckor i arbetslivet.