Artikel från Näringsdepartementet

Hållbar tillväxt i fokus när näringsministrar möts i Bryssel

Publicerad

När näringsminister Ibrahim Baylan träffar sina EU-kollegor i konkurrenskraftsrådet den 26 september ska ministrarna diskutera en framtida långsiktig strategi för hållbar tillväxt.

Konkurrenskraftsrådet och Europeiska rådet uppmanade i våras EU-kommissionen till att ta fram en långsiktig strategi för EU:s industripolitik. Enligt ministrarna och stats- och regeringscheferna borde kommissionen ta fram ett förslag innan året är slut.

På konkurrenskraftsrådet den 26 september ska ministrarna fortsätta att diskutera kopplingen mellan industripolitiken och den inre marknaden samt hur industripolitiken kan bidra till en hållbar tillväxt. Inför mötet har det finska ordförandeskapet tagit fram ett dokument med en vision för en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Dokumentet ska ligga till grund för diskussionen i konkurrenskraftsrådet.

Regeringen vill se en industripolitik som bidrar till omställningen till ett klimatneutralt samhälle och ser därför positivt på att ordförandeskapet lyfter de här frågorna.

Näringsminister Ibrahim Baylan representerar Sverige på mötet i Bryssel. Efter rådsmötet deltar Ibrahim Baylan också i ett högnivåmöte med Europeiska batterialliansen på EU-kommissionen.

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet

Finska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.