Artikel från Finansdepartementet

Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Publicerad

Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar är tillfälligt slopat. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kronor permanent. Det är ett förslag som regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2020

Den som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan under vissa förutsättningar få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad. Ett sådant uppskov kan uppgå till 1,45 miljoner kronor som mest. Detta tak för uppskov är tillfälligt slopat under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020. Syftet med slopandet har varit att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och för att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Regeringen anser att det är angeläget att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden även på längre sikt och vill därför höja taket permanent efter den 30 juni 2020. Regeringen aviserar därför i budgetpropositionen för 2020 en höjning av taket för uppskov till 3 miljoner kronor. Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla för försäljningar som sker efter den 30 juni 2020.