Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Innovation är en framgångsfaktor för Sveriges arbete med klimatutmaningen

Publicerad

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin berättar tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige om vikten av innovation för att möta klimatutmaningar. Båda är ledamöter i Nationella innovationsrådet som leds av statsminister Stefan Löfven. Intervjun är den första i en serie artiklar där vi uppmärksammar ledamöternas bidrag i frågor som Nationella innovationsrådet har på sin dagordning.

  • Kvinnan på bilden heter Isabella Lövin, ledamot i innovationsrådet.

    Isabella Lövin, ledamot i innovationsrådet.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Mannen på bilden heter Svante Axelsson, ledamot i innovationsrådet och samordnare för satsningen Fossilfritt Sverige.

    Svante Axelsson, ledamot i innovationsrådet och samordnare för satsningen Fossilfritt Sverige.

    Namn

­Klimatfrågan var en av punkterna som diskuterades på Innovationsrådets möte den 16 september. Frågan kräver samhällsinsatser på bred front där samarbetet mellan stat och näringsliv är viktigt för att nå klimatmålen. Så här kommenterade Isabella Lövin frågan inför mötet med Innovationsrådet:

– Innovation är en nödvändighet för att möta klimatförändringarna. Både för att ny teknik kan bidra till stora utsläppsminskningar, exempelvis när elbilar ersätter fossilbilar, men också för att ett förändrat klimat innebär nya samhällsutmaningar. Vi har redan förändrat klimatet och samhället behöver klimatanpassas för en ny verklighet. Inte minst kommer rent vatten bli allt mer av en bristvara på många platser i världen och då behövs processer som bättre tar tillvara på det som finns. Men politiska beslut behövs ofta för att skapa en efterfrågan på innovation, säger Isabella Lövin.

Klimatförändringarna utmanar hela samhället där politiska beslut är viktiga för att hitta nya lösningar och öka innovationstakten. På frågan om vilka verktyg som är viktiga i regeringens arbete med att möta klimatutmaningen svarade miljöministern:

– Det korta svaret är att alla verktyg är viktiga. Klimatutmaningen omfattar hela samhället och då finns det ingen enskild lösning som kan lösa alla problem. 

Innovationsrådet ska ge råd till regeringen i en rad olika frågor och ledamöterna är med i rådet för att bidra med sin kompetens och erfarenhet från olika samhällssektorer och perspektiv.

– Innovationsrådets möten är viktiga för att få in ny kunskap och nya idéer för att utveckla den nationella politiken. Arbetet syftar framför allt till att förbättra förutsättningarna för det svenska innovationssystemet och samhällets förmåga att möta utmaningar med innovation. Den breda och djupa kunskap de enskilda ledamöterna i rådet har ger mig och mina kollegor i regeringen nya perspektiv och möjliga lösningar på klimatfrågan. Detta tar vi sedan med oss i vårt interna arbete i Regeringskansliet med att ta fram åtgärder för att lösa klimatutmaningen, avslutar Isabella Lövin

Målet för Sverige – världens första fossilfria välfärdsland

Svante Axelsson är liksom Isabella Lövin ledamot i innovationsrådet och samordnare för satsningen Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Okunskapen om vad ett fossilfritt Sverige innebär är stor, vilket ökar rädslan för samhällsförändringar. De flesta känner inte till att solcellspriserna sjunker och att det har blivit billigare att köra elbilar. Många har föreställningar om att det kommer att bli jobbigare att leva i ett fossilfritt samhälle än vad det är idag, vilket är ett stort mentalt hinder som vi måste överbrygga med fakta och information, säger Svante Axelsson.

Utmaningarna för att nå ett fossilfritt Sverige 2045 är stora. Vad är det som behövs för att påskynda omställningen?

Svante Axelsson menar att politiken är jätteviktig. Och han nämner en rad olika exempel där politiska beslut kan skapa nya marknader. Ett exempel är regeringens satsning Industriklivet som hjälper till att minska risken för företag som gör transformativa steg. På samma sätt är offentlig upphandling viktigt, där kan man visa på att om man ställer krav på hållbarhet i offentlig upphandling, då vinner de företag som är längst fram i förändringen. Där har stat och kommuner en enorm viktig roll.

– Ett annat exempel är reduktionsplikten i Sverige. Exempelvis, ska man blanda in biodrivmedel i all bensin och diesel. Det skapar marknader för bioraffinaderier i Sverige. Politiken i Sverige och EU är viktig för företagen som vill verka fossilfritt. Sverige ligger i framkant. Vi har energiuppgörelsen, vi har ett klimatmål för hela Sverige till 2045 och ett specifikt sektors mål för trafiken till 2030. Allt det här skapar nya marknader för företagen, säger Svante Axelsson.

Staten och näringslivet behöver jobba närmare varandra och hitta nya kontrakt inom olika områden. Olika aktörer kan tillsammans förverkliga projekt.

– Tekniken finns ju, men hur får vi till det? Därför tycker jag att en innovation är att öka tempot i beslutsfattandet. Det behövs även innovationer i det finansiella systemet. Vi behöver hitta koncept som gör att kapitalet vågar investera, till exempel i form av gröna obligationer. Företagen måste vara aktiva i att hitta nya affärsidéer för att känna pengar på ett nytt sätt. Nya modeller utifrån nya lösningar, avslutar Svante Axelsson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.