Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Innovationsrådet bidrar till konkreta satsningar för framtiden

Publicerad

Idag träffas det Nationella innovationsrådet för att bland annat diskutera klimatfrågan.

 • Stefan Löfven pratar med några av ledamöterna i innovationsrådet.

  Innovation för att möta klimatutmaningen, data som strategisk resurs för innovation samt innovationsstöd vid universitet och högskolor - det stod på innovationsrådets dagordning den 16 september.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Från vänster i bild ser man Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Till höger om henne står Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

  Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Mannen på bilden heter Samuel Engblom och är samhällspolitisk chef på TCO.

  Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Mannen på bilden heter Daniel Sachs och är VD på Proventus.

  Daniel Sachs, VD på Proventus.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

− Innovationsrådet bidrar till att lyfta blicken och hitta nya lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför som land. Behovet av reformer för att klara av klimatomställningen, säkra vår konkurrenskraft och välfärd är stort och innovation kommer att vara en för att vi ska lyckas, säger statsminister Stefan Löfven.

Innovationskraft behövs i samhället och i politiken. De samhällsutmaningar vi har framför oss är mer komplicerade än tidigare och kommer kräva samverkan, delaktighet och engagemang från alla delar av samhället. Det handlar om att ställa om samhället till nya förutsättningar, att hitta bättre vägar och använda nya lösningar.

De frågor som lyfts i Nationella innovationsrådet, lyfts på högsta politiska nivå. Förra mandatperioden bidrog rådets arbete till reformeringen av statens riskkapitalverksamhet genom nya bolaget Saminvest AB, innovationsplattformen Testbädd Sverige och den nationella inriktningen för artificiell intelligens.

Kärnan i Nationella innovationsrådet är dess ledamöter och de dialoger och diskussioner som rådet har kring samhällsutveckling med fokus på innovation. Ledamöterna i innovationsrådet har blivit utsedda för sin personliga kompetens, erfarenhet och för att de representerar olika perspektiv och samhällssektorer.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.