Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Nationella energi- och klimatplaner på EU:s energiråd

Publicerad

På EU:s energiråd 24 september diskuterade energiminister Anders Ygeman medlemsstaternas nationella klimat- och energiplaner med sina EU-kollegor. Planerna ska bidra till att EU når de gemensamma energi- och klimatmålen till 2030.

Anders Ygeman
Energiminister Anders Ygeman diskuterade nationella energi- och klimatplaner på EU:s energiråd i Bryssel. Foto: EU-representationen

EU-kommissionen har gett varje medlemsland rekommendationer för hur de kan förbättra sina energi- och klimatplaner. På mötet diskuterad EU:s energiministrar rekommendationerna och fokuserade särskilt på hur man kan se till att ambitionsnivån för de nationella bidragen blir tillräckligt hög så att EU kan uppnå målen för 2030.

Utöver de nationella energi- och klimatplanerna diskuterade ministrarna också vilken roll ministerrådet bör ha inom ramen för energiunionens styrningsmekanism. Diskussionen visade att medlemsstaterna vill att ministerrådet ska ha en aktiv roll när det gäller övervakning av hur de nationella energi- och klimatplanerna genomförs.

Ministrarna diskuterade även hur EU kan uppnå klimatneutralitet inom energisektorn. De underströk bland annat behovet av forskning och utveckling för att bidra till en konkurrenskraftig klimatomställning inom EU.

Energiminister Anders Ygeman representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.