Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Rättsstatens principer på EU-ministermöte

Publicerad

Rättsstatens principer och en utfrågning av Ungern var två dagordningspunkter på agendan när Hans Dahlgren träffade sina EU-ministerkollegor den 16 september i Bryssel. EU-ministrarna behandlade också EU:s långtidsbudget och förberedde nästa möte i Europeiska rådet.

Rättsstatens principer i EU

EU-ministrarna hade en allmän debatt om hur rättsstatsprincipen ska hanteras i EU med anledning av EU-kommissionens meddelande med en åtgärdsplan för att stärka rättsstatens principer i EU.

Rättsstatens principer i Ungern

– Det är en allvarlig situation i Ungern och flera andra ställen där man verkar gå ifrån våra mest grundläggande värderingar. Det handlar om problem med akademisk frihet, yttrandefrihet och mötesfrihet sade EU-minister Hans Dahlgren innan mötet.

Under mötet hölls en utfrågning av Ungern, för att ge en genomlysning av läget i Ungern.

Bakgrunden till utfrågningen är att Europaparlamentet i september 2018 röstade för ett förslag där de uppmanade rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet ansåg att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

EU:s långtidsbudget

EU-ministrarna fick information om hur det finska ordförandeskapet kommer att lägga upp arbetet med EU:s långtidsbudget under hösten. Ordförandeskapet återrapporterade också från resultaten av samtalen de haft med varje enskild medlemsstat under de senaste veckorna.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 17–18 oktober

EU-ministrarna förberedde Europeiska rådets oktobermöte. Sannolikt kommer stats- och regeringscheferna behandla EU:s långtidsbudget, externa relationer och brexit på det mötet.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.