Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och välfärd – budgetpropositionen 2020

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2020 förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Här kan du läsa om förslag inom Socialdepartementets ansvar.

Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor

I budgeten för 2020 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning. Det är en utbyggnad av tidigare påbörjad satsning om 400 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor

Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar på sänkt skatt och höjt grundskydd för pensionärer samt med flera insatser för stärkt äldreomsorg, bland annat inkluderar det medel för att främja idrott för äldre. Budgeten för 2020 läggs fram i samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

I budgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på psykisk hälsa utökas med 300 miljoner kronor 2020–2022. Medlen syftar särskilt till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn med psykisk ohälsa

Pressmeddelande: 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

För att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska, och för att skapa bättre utvecklings- och karriärmöjligheter, föreslår regeringen en satsning på karriärtjänster med 100 miljoner kronor årligen. Satsningen är en del av budgeten för 2020.

Pressmeddelande: Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

Kompensation för landstingen för vårdmoms

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 ett tillfälligt statsbidrag som ska kompensera landstingen för mervärdesskattekostnader för hyrpersonal inom vården. Satsningen omfattar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod.

Artikel: Kompensation till landstingen för vårdmoms