Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Folkhälsa och Sjukvård

Publicerad

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 en satsning på området psykisk hälsa på 2,2 miljarder kronor. Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. I budgeten föreslår regeringen också en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Satsningar för att stödja personer med psykisk ohälsa

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 en satsning på området psykisk hälsa på 2,2 miljarder kronor. Satsningen gäller barn, unga och vuxna. På fem år har psykiatrianslaget lite mer än fördubblats, från 1 miljard kronor till 2,2 miljarder kronor nästa år.

I budgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på psykisk hälsa utökas med 300 miljoner kronor per år 2020–2022. Medlen syftar särskilt till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

I dag är köerna ofta långa för vård vid barn- och ungdomspsykiatrin. En orsak till detta är att behovet av vård har ökat. Satsningen på 300 miljoner kronor ska framför allt användas för att öka tillgängligheten till och förbättra vården för barn och unga med psykisk ohälsa.

År 2020 finns ytterligare 100 miljoner kronor som är öronmärkta för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. 2020 avsätts således totalt 400 miljoner kronor kopplat till att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga.

Fakta

Årliga psykiatrianslag:

2016: 1 miljard kronor
2017: 1,2 miljarder kronor
2018: 1,8 miljarder kronor
2019: 2,1 miljarder kronor
2020: 2,2 miljarder kronor

Pressmeddelande: 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

Ökat statsbidrag till verksamheten med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att öka statsbidraget till verksamheten med personligt ombud med 30 miljoner kronor per år från och med 2020 till 2022. Syftet är att öka den statliga subventionsgraden per ombud.

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar med betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De som kan få stöd av personligt ombud ska vara 18 år eller äldre, ha omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning.

2018 hade 253 kommuner verksamhet med personligt ombud

Förslagen finns i utgiftsområde 9 i budgetpropositionen för 2020.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

HPV-vaccin införs för pojkar

Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020.

Pressmeddelande: HPV-vaccin införs för pojkar

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor

I budgeten för 2020 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning. Det är en utbyggnad av tidigare påbörjad satsning om 400 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kompensation för landstingen för vårdmoms

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 ett tillfälligt statsbidrag som ska kompensera landstingen för mervärdesskattekostnader för hyrpersonal inom vården. Satsningen omfattar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 i budgetpropositionen.

Artikel: Kompensation till landstingen för vårdmoms

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

 

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.