Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och välfärd inom socialtjänst inklusive äldreomsorg

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2020 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Budgetpropositionen bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Här kan du läsa om några av förslagen inom området. Samtliga förslag finns i utgiftsområde 9.

Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Utökad satsning på LSS i regeringens budget

Regeringen föreslår en satsning på 85 miljoner kronor 2020 och 100 miljoner kronor årligen för att samtliga hjälpmoment vid andningshjälp och måltid i form av sondmatning ska ge rätt till personlig assistans.

Pressmeddelande: Utökad satsning på LSS i regeringens budget

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Förbättrat stöd och föräldrautbildning i samband med internationella adoptioner

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att medel ska avsättas för att förbättra stödet samt säkra tillgången på den obligatoriska föräldrautbildningen i samband med internationella adoptioner. Myndig­heten för familjerätt och föräldraskapsstöd får därför 2, 5 miljoner kronor i ökat anslag för 2020 och därefter 2 miljoner kronor årligen.

Den kommunala socialtjänsten ska enligt social­tjänstlagen ge stöd både före och efter en adop­tion inom sin omsorg av barn och unga. Många kommuner har dock svårt att upprätthålla en kompetens inom adoptionsområdet och brister i att erbjuda stöd samt i att ge den obligatoriska föräldrautbildningen. Detta mot bakgrund av att internationella adoptioner kraftigt minskat gen­om åren. Väntetiderna för att kunna påbörja socialtjänstens medgivandeutredning för adop­tion är generellt mycket långa.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 i budgetpropositionen för 2020.

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

 

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.