Representanter från EU på besök för erfarenhetsutbyte om våldsförebyggande arbete

Publicerad

Den 16 och 17 september ordnade Arbetsmarknadsdepartementet och
EU-kommissionen ett seminarium om våldspreventivt arbete med fokus på män, pojkar och maskulina normer. Representanter från 15 EU-länder deltog. Bland annat besökte deltagarna Botkyrka kommun där de fick information om socialtjänstens, polisens och skolans gemensamma våldsförebyggande insatser.

 • 17 EU länder på besök om våldsprevention

  Representanter från 15 EU-länder deltog den 16 och 17 september i ett seminarium om våldspreventivt arbete med fokus på män, pojkar och maskulina normer som Arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen arrangerade.

  Foto: Regeringskansliet

 • Statssekreterare Karin Strandås inledningstalade för deltagarna på seminariet om våldsprevention

  Statssekreterare Karin Strandås inledningstalade för deltagarna på seminariet om våldsprevention.

  Foto: Regeringskansliet

 • Kostas Tassopoulos från Finland i samspråk med Katya Unah från Malta under seminariet om våldsprevention.

  Kostas Tassopoulos från Finland i samspråk med Katya Unah från Malta under seminariet om våldsprevention.

  Foto: Regeringskansliet

 • Halliki Voolma från EU-kommisionens jämställdhetsenhet berättade om kommissionens arbete på området, till exempel att undersöka attityder till jämställdhet och våld mot kvinnor i Europa.

  Halliki Voolma från EU-kommisionens jämställdhetsenhet berättade om kommissionens arbete på området, till exempel att undersöka attityder till jämställdhet och våld mot kvinnor i Europa.

  Foto: Regeringskansliet

 • Viktorija Bolsakova från Lettland till höger och Rugile Butkeviciute från Litauen fann seminariet om våldsförebyggande arbete mot män och pojkar intressant

  Viktorija Bolsakova från Lettland till höger och Rugile Butkeviciute från Litauen fann seminariet om våldsförebyggande arbete mot män och pojkar intressant.

  Foto: Regeringskansliet

 • Deltagarna från seminariet träffade en representant från Botkyrka kommun och polisen

  Deltagarna från seminariet träffade en representant från Botkyrka kommun och polisen.

  Foto: Regeringskansliet

Våld mot kvinnor i nära relationer uppskattas kosta samhället flera miljarder kronor per år i Sverige. För några år sedan beräknade EU:s jämställdhetsinstitut EIGE motsvarande kostnad för hela unionen till över två biljoner kronor.  Att motverka våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen och för EU. 2016 tog regeringen beslut om en tioårig nationell strategi för åren 2017-2026 med främsta målsättning att utveckla samhällets förebyggande arbete mot våld. Forskning och erfarenhet visar att våld behöver förebyggas tidigt och att detta arbete behöver inkludera pojkar och män för att en förändring ska kunna ske.

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det förutsätter ett politiskt engagemang och verkningsfullt våldsförebyggande arbete med fokus på män och pojkar i Sverige och i världen. Jag hoppas att detta seminarium blev ett avgörande första steg för ett utvecklat samarbete inom EU i dessa frågor, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Regeringen satsar 1,5 miljarder kronor för att genomföra den nationella strategin under perioden 2017-2020 som bland annat innebär:

 • Uppdrag och medel till länsstyrelserna för att dessa ska kunna stötta kommuner i arbetet.

 • En jämställdhetspolitisk överenskommelse  med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som omfattar finansiering av stöd till kommunerna.

 • Bidrag till ideella organisationer.

De europeiska seminariedeltagarna gjorde ett studiebesök i Botkyrka, en kommun som lyckats etablera ett permanent våldsförebyggande arbete i skolor och gymnasier med socialtjänsten och polisen. I Botkyrka börjar det våldsförebyggande arbetet redan inom mödravården. Sedan fortsätter arbetet i förskolan, i skolan och via föreningar såsom idrottsföreningar. Det våldsförebyggande arbetet riktar även in sig på att tidigt engagera föräldrarna för att bygga upp ett ömsesidigt förtroende.

Deltagarna fick också höra hur länsstyrelsen i Västerbotten tillsammans med organisationen MÄN stödjer våldsförebyggande arbete med unga i fyra av länets glesbygdskommuner.